Akademi Analiz Web Tasarım.

Project Description

Akademi Analiz Laboratuarı kurulduğu bu günden yana tüm kurumsal işlerinde Renk Web Tasarım ile çalışmaktan memnuniyet duymuştur.

Bodrum web tasarım referanslarımızda yer almaktadır.

Firma Hakkında:

2011 yılında kurulan gıda mikrobiyolojisi ve mikrobiyolojik deney hizmetleri sağlayan Akademi Analiz Laboratuvarı deneylerinde uluslararası geçerliliği olan yöntemlerin uygulanmasını ve laboratuvar hizmetlerinin güvenilirliğinin sağlanmasını ve performansın arttırılmasını hedef edinmiş, TS EN ISO/IEC 17025 standardı ışığında yürütmektedir.

TS EN ISO/IEC 17025 standardında öngörülen tüm gereksinimleri karşılamak amacıyla kuruluş bünyesindeki tüm faaliyetler için oluşturduğu prosedürlerin dokümantasyon çalışmalarını yapmış, böylelikle kaliteli, hızlı ve güvenilir deney sonuçları üreterek müşteri memnuniyetinin artırılması amaçlamıştır.

Akademi Analiz Laboratuvarı mikrobiyolojik analizler bölümünde gıda üretimi öncesinde ve sonrasında bulunan (Listeria, E. Coli O157, Salmonella) gibi patojen mikroorganizmaların, indikatör ve bozulmaya etkeni (C. Perfiringens, B. Cereus, Koliform Bakteriler, S. aureus, Küf-maya, Toplam Bakteri, vb) mikroorganizmaların tespiti gibi, nicel ve nitel sonuçlara endeksli çalışmalar yapmaktadır. Bunların yanı sıra mikrobiyoloji laboratuarımızda Türk Gıda Kodeksinin gerektirdiği bütün mikrobiyolojik analizler standartlara uygun şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Bütün üretim aşamalarından geçmiş tüketime hazır son ürünlerin raf ömürlerine dair çalışmaları da laboratuarımız müşterilerinin hizmetine sunmaktadır.

www.akademianaliz.com.tr

Project Details

  • Date 25 Temmuz 2014
  • Etiketler Web Tasarım

Related Projects

Back to Top